WhatsApp

SOUND SORY

SOUND SORY

SOUND SORY

Soundsory Programı
Soundsory, evde kullanıma dönük, birden fazla duyuya etki eden bir programdır. Motor ve bilişsel becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Programın içeriğinde, özel olarak tasarlanan ve nöro-akustik işlemlemeden geçen müzik kayıtlarına ek olarak, beden farkındalığına, beden duruşunun denetimine ve koordinasyona yönelik, yaklaşık 50 farklı hareket egzersizi bulunmaktadır. Program, 49 gün boyunca, günde 30 dakika uygulanmaktadır.

SOUNDSORY, aşağıdaki sorunlardan mustarip danışanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır:

  • Motor gecikmeler, denge ve koordinasyon bozuklukları
  • Otizm spektrumu ve gelişim gerilikleri
  • Duyusal ve işitsel işlemleme bozuklukları
  • ADD ve ADHD gibi dikkat eksikliği sorunları

Soundsory, sadece işitme sistemini değil, kulağın denge, ritim ve koordinasyon işlevi gören motor kısmını da oluşturan salyangoz hem de vestibüler sistemin uyarılması için bütünsel bir yöntemden yararlanmaktadır. Programda her uygulama günü iki kısma ayrılmış durumdadır: 25 dakikalık dinleme etkinliğinden oluşan “ritmik müzik programı” ve 5 dakikadan oluşan, yine müziğin dinlenmesi sırasında uygulanması gereken “bedensel hareket egzersizleri”.

 

Ritmik Müzik

Program yapısında yer alan Marş ve benzer müzikler, ritmin öne çıkarılması ve beden hareketlerinin fizyolojisini andırması için özel olarak yapılandırılmıştır. Bu sayede, tüm beden istemsiz olarak harekete geçirilmektedir. Soundsory kulaklarında ses iletimi hem klasik kulaklıklar gibi hava yoluyla, hem de kafatasının tepe noktasından kemik yoluyla iletilmekte, böylece vestibüler sistem ve duyular üzerine etkin ve eksiksiz bir uyarım elde edilmektedir. Dinletilen müzik, dinamik filtre kullanılarak işlemlenmekte, bu sayede ortaya çıkan ses zıtlıkları sonucunda iki ana etki meydana gelmektedir. Bunlardan ilki, enerji verme işlevi bulunan ve daha iyi bir işitsel işlemleme yolunda kulağı eğiten yüksek frekansların öne çıkarılmasıdır. İkinci etki ise, Tomatis Metodu uygulamalarının aksine, tahmin sürecinin yürütülmesi ve güven yaratılmasıdır. Beyin, ortaya çıkacak ses zıtlıklarını kolayca tahmin edebilmekte, bu sayede güven ve tatmin duygusu oluşmakta, sonuç olarak odaklanma kapasitesi yükselmekte ve organizasyon becerileri gelişmektedir.

 

Beden Hareketi Egzersizleri

Ergoterapistlerden yardım alınarak tasarlanan ve kaba motor hareketlerden ince motor hareketlere kadar geniş bir yelpaze oluşturan beden egzersizleri, beyindeki sinir ağlarının gelişmesini ve daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır. Egzersizler, her bir danışanın ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmekte ve herhangi bir ek araç kullanımı gerektirmemektedir.

Kolayca kullanılabilecek eksiksiz bir program şeklinde tasarlanmış Soundsory, Tomatis Uygulayıcısının yardımıyla Tomatis programlarını tamamlayacak biçimde ve ihtiyaçlarınız temelinde düzenlenebilmektedir. Soundsory kullanıcıları, seansları gevşemiş ve rahat bir haldeyken uygulamalı, seans sırasında dikkatlerini başka herhangi bir şeye (ekranlı cihazlar, otomobil kullanımı vb.) vermemelidirler. Bunun yanında, seans sırasında resim yapmak, dans etmek, hareket etmek, lego yapmak yaratıcı etkinliklerin yürütülmesinde sakınca bulunmamaktadır.

İki Tomatis programı arasında bir aylık ara verilmesi öneriliyor olsa da, bu dönemde Soundsory aracı sınırsız bir şekilde ve ailedeki birden fazla kişi tarafından kullanılabilecektir. Tomatis Metodu için mükemmel bir tamamlayıcı araçtır.

 

 

Bilgi Talep Formu
Randevu Talep Formu